ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η IRIE HERB FARM

Η “Irie Herb Farm” ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. , με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, είναι μια συνεταιριστική επιχείρηση με αντικείμενό της το εμπόριο βιομηχανικής Κάνναβης από την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Στόχος της Irie Herb Farm είναι η ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων αξιοποίησης του φυτού βιομηχανικής κάνναβης , η εμπορία προϊόντων Βιομηχανικής Κάνναβης από πιστοποιημένες από την Ε.Ε. ποικιλίες, η διάδοση της βιομηχανικής κάνναβης και των παράγωγών της σε όλη την ελληνική επικράτεια και η ενίσχυση της κρητικής επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα όσον αφορά την κάνναβη.

Μέσω της συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας των μελών της Irie Herb Farm με ντόπιους παραγωγούς, αποστολή μας είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων κάνναβης και η διάθεσή τους στο ευρύ κοινό. Μέλημά μας είναι η παροχή υπηρεσιών που προάγουν τόσο το τοπικό όσο και συλλογικό συμφέρον, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της οικολογικής συνείδησης των πολιτών, η ενίσχυση της εργασιακής απασχόλησης και της τοπικής αγροτικής οικονομίας μέσω εναλλακτικών καλλιεργειών, καθώς και η ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής αειφόρου οικο-ανάπτυξης.

Προκειμένου να επιτευχθούν  τα ανωτέρω, η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ακολουθεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Εμπόριοεγκεκριμένων από την Ε.Ε. ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης (THC<0.3%).
  • Συνεχής επαφή με τους παραγωγούς κάνναβης για τις ανάγκες τους και τον καλύτερο τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους στην αγορά με βάση το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.
  • Αρχές μας είναι η διαφάνεια και ο αλληλοσεβασμός στην εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο
  • Συνεχής ενημέρωση και έρευνα για καινοτόμα προϊόντα και τρόπους καλλιέργειας της κάνναβης
  • Ενημέρωση και συμβουλευτική για τη βέλτιστη ανάπτυξη του κλάδου σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές και εμπειρίες
  • Συνεργασία και δικτύωση με ερευνητικούς και άλλους επαγγελματικούς φορείς.

Όραμά μας είναι το υγιές και δίκαιο εμπόριο όλων των προϊόντων της κάνναβης, προωθώντας την αγρο-οικολογία και την ενίσχυση της άνθισης της τοπικής αγροτικής οικονομίας στον κλάδο αυτό.