ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα του “irieherbfarm.gr” είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα προς πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία μας. Το ανωτέρω ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής “irieherbfarm.gr”) αναγνωρίζει τη σημασία των θεμάτων αφενός της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που του παρέχονται από τους χρήστες του και αφετέρου των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι υπάλληλοί και οι προστηθέντες της επιχείρησής μας τηρούν και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») είναι η ενημέρωση των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών μας, σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και με το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών μας, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Έτσι, όσοι επισκέπτονται το δικτυακό τόπο της “irieherbfarm.gr” μπορούν να το πράττουν χωρίς να αποκαλύπτεται την ταυτότητά τους και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τα προσωπικά τους στοιχεία. Κατ’ επιλογή οι χρήστες της ιστοσελίδας μας έχουν τη δυνατότητα να μας χορηγούν προσωπικά τους δεδομένα οικειοθελώς έτσι ώστε να μπορούμε να τους παρέχουμε πληροφόρηση ή/και συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε, συνεπώς, κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα της “irieherbfarm.gr” να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικά δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως είναι, για παράδειγμα, τα ακόλουθα: το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι αυτά που μας παράσχετε ως χρήστες της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), στοιχεία αποστολής- παράδοσης προϊόντων, το τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εφ’ όσον συναινέσετε ρητά στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, το irieherbfarm.gr σας ενημερώνει για το εάν και πως θα χρησιμοποιηθούν αυτά, ενώ κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, θα σας παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας πέραν της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατόπιν ρητής συναίνεσής σας, είναι τα ακόλουθα :

-Προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο.

–Δεδομένα για τις ανάγκες τιμολόγησης, όπως όνομα, επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση, ΑΦΜ, που μας χορηγείτε εσείς για τη διεκπεραίωση συναλλαγής.

–Στοιχεία Διαδικτυακής δραστηριότητας που προκύπτουν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς :

  • Ταυτοποίηση κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα – Εάν έχετε δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό με προηγούμενη εγγραφή σας, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας στο λογαριασμό.
  • Διεκπεραίωση παραγγελίας – Εάν προβείτε σε επιλογή προϊόντων ή υπηρεσιών προς αγορά από τον ιστότοπο της “irieherbfarm.gr”, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας ή να διεκπεραιωθεί τυχόν εντολή.
  • Χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ – Τα στοιχεία που παρέχετε στην “irieherbfarm.gr” μέσω του ιστοτόπου της μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από εμάς για σκοπούς μάρκετινγκ, μόνο εάν μας δώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας.
  • Έλεγχος αναφορικά με οφειλές – Τα στοιχεία που μας έχετε χορηγήσει στο πλαίσιο μιας συναλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεών σας έναντι μας.
  • Διαχείριση αιτημάτων – Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας κατά τη διαχείριση αιτημάτων σας που σχετίζονται με την εξυπηρέτησή σας ή την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας.
  • Ασφάλεια δικτύου – Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Η “irieherbfarm.gr” δεν μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Η “irieherbfarm.gr” μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε νόμιμα αιτήματα υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η “irieherbfarm.gr” δεσμεύεται και εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, για όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο κατέχει και επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, ώστε να αποτρέπει οποιαδήποτε τυχαία απώλεια ή καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη ή/και παράνομη πρόσβασης σε αυτά, χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψή τους.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η “irieherbfarm.gr” διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), με ρητή εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ή οι δεσμευτικές συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.

Οι χρόνοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων αποτυπώνονται στα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τηρούμε.

Μερικές κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται για μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σκοπό προάσπισης των δικαιωμάτων μας και την άσκηση των νόμιμων αξιώσεών μας. Η επεξεργασία στις περιπτώσεις αυτές θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ μας, ή τις περιπτώσεις διερεύνησης ατυχήματος και περιστατικού ασφάλειας.

Cookies ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Η “irieherbfarm.gr” συλλέγει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, μία από τις οποίες είναι τα λεγόμενα “cookies” στο πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας της.

Τα cookies ως σύνολο δεδομένων, μπορεί να αποστέλλεται από το site στο browser του υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ως ανώνυμο ίχνος, μέσω του οποίου μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής σας, αλλά όχι εσείς. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τα «cookies» αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (συνήθως στα προγράμματα περιήγησης ιστού όπως Mozilla, Chrome κλπ) και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και λήψη αναγνωριστικών και άλλων πληροφοριών σε υπολογιστές, κινητά και άλλες συσκευές.

Kάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα μας ανακτώνται τα εν λόγω αρχεία, ώστε να προσφέρονται στον χρήστη σχετικές με αυτά υπηρεσίες με σκοπό η ιστοσελίδα “irieherbfarm.gr” να λειτουργεί αδιάλειπτα και χωρίς τεχνικά προβλήματα και βλάβες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αρχεία φυλασσόμενα σε αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναγνώριση συχνών χρηστών της ιστοσελίδας και των προτιμήσεών τους, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές τους (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ), ώστε να διευκολύνεται ταχύτερα η πρόσβαση και πλοήγησή τους σε αυτή, να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες τους και γενικότερα να βελτιώνεται και να αναβαθμίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ “irieherbfarm.gr”
Ο ιστότοπος της “irieherbfarm.gr” μπορεί να περιέχει διασυνδέσεις προς άλλους ιστότοπους (sites). Η “irieherbfarm.gr” δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των sites, ούτε και για το περιεχόμενό τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η “irieherbfarm.gr” ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να είναι πιθανό να τροποποιεί και την παρούσα δήλωση